מדריך להגשת מטלה במוודל

מטלה היא פעילות המתקיימת בין המרצה לסטודנט בלבד . הסטודנט מגיש את המטלה בהתאם להנחיות המרצה, המרצה בודק ונותן לו ציון. הסטודנט יכול למחוק או לערוך את המטלה כל עוד המרצה לא בדק אותה.

חפש

image
image
image
image