הנחיות לכלל הסטודנטים

במסגרת המבחנים והמטלות אשר יבוצענה על ידי הסטודנטים באופן מקוון, על הסטודנטים לחתום על הצהרת טוהר הבחינה אשר תהיה מוטמעת במערכת מודל.

 

לידיעתכם ... 
להלן נוסח ההצהרה 
 

חפש

image
image
image
image